Jana V. foto

Spracovanie účtovníctva
ekonomické a legislatívne poradenstvo
pre klientov, ktorí chcú úspešne podnikať
a nie len podnikať.

Účtovníctvo
a mzdy
Ekonomické
Okienko
Ponúkané
školenia
Ekonomické
poradenstvo

Účtovníctvo a mzdy:
Spracovanie podvojného, jednoduchého účtovníctva pre spoločnosti, neziskové organizácie a podnikateľov fyzické osoby SZČO.
Spracovanie kompletných miezd s ročnými zúčtovaniami.

Ekonomické okienko:
Elektronicky zasielané dôležité a aktuálne novinky, zmeny v oblasti ekonomiky, daní, účtovníctva, obchodu a legislatívy potrebnej pre podnikanie.
Krátke konzultácie k témam ekonomického okienka.

Ponúkané školenia:
Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo
Ochrana osobných údajov
Začiatky podnikania
Výkazy – súvaha a výkaz ziskov a strát

Ekonomické poradenstvo:
Účtovný – ekonomický rozbor hospodárenia
Daňový rozbor hospodárenia
Investičné poradenstvo s dopadom na výsledok hospodárenia
Personálne a mzdové poradenstvo


☏: +421 917 170 121
✉: jana.vozaryova@gmail.com